• معدن مهدی آباد ، بازرسی و تعمیرات شفت اصلی
  • بازرسی و تعمیر خطوط انتقال در فضای بسته
  • وایر برس و رنگ بزرگترین چرخ وفلک خاورمیانه واقع در مشهد
  • ایجاد دسترسی ، بازرسی و ایمن سازی تکنسین های برج میلاد
  • آموزش دوره های بین المللی ایراتا ، متوقف کننده سقوط و لایف لاین
  • تعمیر و نگهداری نیروگاه بادی
  • مشینگ سد کارون 4 ، توری بندی و ایمن سازی سقوط سنگ
  • جوشکاری و بازرسی سازه فضایی و سکو نفتی
  • پتروشیمی بوعلی تخلیه اضطراری ، امداد و نجات ارتفاع
  • بیمارستان گنجی ، ده هزار مترمربع رولپلاک سنگ نما
  • هرس و آفت زدایی درختان

Ehsan Salahshoor Resume

 

 

Ehsan NaserSalahshoor

IRATA Rope access Technician(12 years)

IRaTA No.: 22445

email: ehsansalahshoor@gmail.com

         

I have more than 15 years Works at Height Experience in industrials and Entertainments jobs

level 3 irata (Industrial Rope Access Trade association ) Identification No.22445 

I have many Experience about industrial work at height, Flying art adventure Parks and natural work in height.

 

  ••• Skills:

 

-       Rope access (Technician & Supervisor)

      •  Paintin

        • welding inspection (VT, RT, MT, PT, UT)

        • Wind Turbine blade repair (composite repair)

        • Rockfall Netting System 

        • Confined Rescue

        • Ski lift Rescue

        • Work ar Height Rescue

        • Fall arrest 

        • Hydroblasting

        • Sandblasting

        • Window installation

        • Tower Climbing

        • Telecom tower works

        • Telecom antenna installation

        • Flying Method Effect Designer

 

-       Rope access Trainer

-       QC Rope Access Manager 

-       Industrial Access method Designer

-       Adventure park  Designer

-       Rock Climbing Trainer

-       Ice Climbing Trainer 

 

 •••  Work Experience:

 

- Head of Training & Operations Department
Safe Rope Access Co. (irata Member 7037/OT) - Tehran


August 2014 to October 2019


Controlling the proper implementation and upgrading of the enforcement procedures in Training & Operation Department.
Training of IRATA Trainers and Supervisors.
Internal assessor for more than 250 trainee ( Works at height, rope access, Tower climbing and ...)
consultant more than 80 project ( work at height safety, rope access, Wind towers assembling & Repair )
Technician and Supervise more than 120 project in industry  (painting, wind turbine, Life line, rockfall net, Safety net, Tower works...)

 

- Koohveisi Co.(Irata member 7007/T) 

IRAN-Tehran

February 2003 to April 2013

• Technician and Supervise in rope access projects

• Head Trainer in irata training Center ( Training Member 7007) for irata Training course (L1,L2,L3) 
• QC of Training department . 
• Head Trainer of works at height, Ski Lift Rescue, Fall Arrest, life line, Confined Space courses. 
• Head Trainer of Sport climbing Courses( Indoor & outdoor Rock climbing, Ice climbing and Caving) 
• Design and Writing Method statement, Risk assessment, Rescue Plan for Client`s

دفتر مرکزی

تهران - خیابان حافظ - خیابان غزالی - خیابان صادق - ساختمان مروارید پلاک 7
طبقه 9 واحد 901       کدپستی: 45374-11319

تماس

66741390 021

پست الکترونیکی

info {at} ropeaccess.ir